LACTAATTESTEN

Wat ?

Een specifieke sporttest, dus een test in je eigen sport, onder de specifieke trainingsomstandigheden: een looptest buiten (op de piste) voor lopers, een fietstest op de eigen fiets en op de weg voor wielrenners en wielertoeristen, en een skeelertest op de piste of de weg voor skeelers. Voor teamsporten (voetbal, basketbal, enz..) en individuele sporten zoals tennis, wordt eveneens een looptest gebruikt om de conditie te evalueren.
Meestal wordt een lactaattest gebruikt om een indruk te krijgen van de uithouding van de testpersoon. Het is echter ook mogelijk om de anaerobe capaciteiten (weerstand) via een lactaattest te bepalen (zie verder).


Waarom ?

Voor een duursporter is het uithoudingsvermogen en de trainingstoestand allesbepalend voor de prestatie. Ook voor een balsporter, zoals een voetballer, speelt de uithouding een belangrijke rol in zijn prestatieniveau.
Via een lactaattest kan vastgesteld worden hoe je lichaam de energie levert die nodig is om een bepaalde inspanning of prestatie te leveren.
Op basis van die resultaten kan een inspanningsfysioloog interpreteren hoe het met je conditie gesteld is, wat je mogelijkheden zijn,
en kan er specifiek advies gegeven worden om je trainingen te optimaliseren, om zo je conditie en prestaties te verbeteren.
Zowat iedere recreant beschikt momenteel over een hartslagmeter. Gebruik van een hartslagmeter heeft echter enkel zin als je exact weet binnen welke zones je moet trainen, en wanneer en waarom binnen bepaalde zones moet getraind worden.

Hoe ?

Zowel voor de loop-, fiets- als skeelertest doe je 5 tot 8 herhalingen. Een hartslagmeter is uiteraard noodzakelijk.
Looptest: 5 tot 8 x 1200m tot 2000m op de atletiekpiste.
Fietstest: 5 tot 8 herhalingen van 4 tot 5 km op de openbare weg op eigen fiets.
Skeelertest: 5 tot 8 x  3000m op de piste of op de weg.

De test wordt geanalyseerd door een inspanningsfysioloog. Hij bepaalt op basis van de testresultaten je huidige conditie en berekent hartslagzones voor de verschillende trainingsvormen. Hij adviseert je hoe je de training best aanpakt of bijstuurt om een betere conditie te bereiken of tot betere prestaties te komen.
De lactaattest is een uitstekend hulpmiddel voor zowel de recreant als de competitieve sporter om de training optimaal te laten verlopen, overtraining te vermijden en het maximum uit de eigen mogelijkheden te halen!

Voorbeeld lactaattest:

You may also like

Back to Top